2,634
Dziś Niedziela
2023-12-03

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Dębem Wielkiem

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-12-03 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Dębem Wielkiem obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-03 godz: 8:05:12
2.Ilość wszystkich firm w Dębem Wielkiem wynosi: 640
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dębem Wielkiem wynosi: 361
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-3 grudzień 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Dębem Wielkiem, na pierwszym miejscu od końca widzimy Zakładanie stolarki budowlanej. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w Dębem Wielkiem widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 0% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Dębem Wielkiem za okres 1-3 grudzień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Zakładanie stolarki budowlanej
-1
2
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
0
3
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
0
4
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
0
5
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
0
6
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
0
7
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
0
8
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
0
9
Produkcja sprzętu sportowego
0
10
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Dębem Wielkiem w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Dębem Wielkiem ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: