2,634
Dziś Niedziela
2023-12-03

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w Dębem Wielkiem

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-03 Działalności gospodarcze, które w Dębem Wielkiem wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-03 godz: 8:05:12
2.Ilość wszystkich firm w Dębem Wielkiem wynosi: 640
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dębem Wielkiem wynosi: 361
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w Dębem Wielkiem, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Działalność związana z oprogramowaniem jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu grudzień 2023 – 15 firm.
Ta działalność ma niewielką przewagę nad drugą pozycją tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Obecnie wykonuje ją 14 firm. Stanowi to 93% w porównaniu do liczby firm, które wybrały działalność gospodarczą, znajdującą się na pierwszej pozycji.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet prowadzona jest przez 10 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w Dębem Wielkiem – grudzień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
15
2
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
14
3
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
10
4
Transport drogowy towarów
9
5
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
9
6
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
8
7
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
8
8
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7
9
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
7
10
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
6

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w Dębem Wielkiem

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w Dębem Wielkiem

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...