2,634
Dziś Niedziela
2023-12-03

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Dębem Wielkiem

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-03 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Dębem Wielkiem

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-03 godz: 8:05:12
2.Ilość wszystkich firm w Dębem Wielkiem wynosi: 640
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dębem Wielkiem wynosi: 361
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Dębem Wielkiem, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Dębem Wielkiem – grudzień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
1
2
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
1
3
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
1
4
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
1
5
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
1
6
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
1
7
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
1
8
Działalność organizacji religijnych
1
9
Działalność klubów sportowych
1
10
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Dębem Wielkiem

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Dębem Wielkiem prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...