2,634
Dziś Niedziela
2023-12-03

Zobacz, z jakich form prawnych obecnie wycofują się firmy w Dębem Wielkiem

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_zmartwiony mężczyzna2_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-12-03 Których form prawnych najbardziej ubywa w Dębem Wielkiem?

Opis
Artykuł przedstawia formy prawne, które wybrały podmioty gospodarcze. Forma prawna działalności gospodarczej ma wpływ na funkcjonowanie firmy, a przede wszystkim na sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Ponadto określa możliwości i ograniczenia firmy oraz decyduje o sposobie kierowania przedsiębiorstwem.
Obecnie najczęściej wybieraną formą prawną prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania poszczególnych form prawnych przedsiębiorstw regulują dwa podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-03 godz: 8:05:12
2.Ilość wszystkich firm w Dębem Wielkiem wynosi: 640
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dębem Wielkiem wynosi: 361
Pierwsze miejsce
Jeśli spojrzymy na najmniej powszechne formy prawne w Dębem Wielkiem, obserwujemy, że największy spadek ilości podmiotów wystąpił dla CEIDG - OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. W okresie 1-3 grudzień 2023 liczba podmiotów funkcjonujących w tej formie prawnej zredukowała się o 1. Analizując zestawienie 10 form prawnych o największym spadku w Dębem Wielkiem widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Lokatę drugą wśród najmniej powszechnych form prawnych zajmuje SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Spadek ilości podmiotów, które w okresie 1-3 grudzień 2023 tak wybrały, nastapił o 0. Stanowi to 0% w porównaniu do liczby podmiotów, które wybrały najmniej popularną formę prawną.
Trzecie miejsce
Trzecią w tym zestawieniu najrzadziej wybieraną przez podmioty formą prawną jest teraz SPÓŁDZIELNIA. Ubyło 0 podmiotów.
Formy prawne notujące największy spadek w Dębem Wielkiem za okres 1-3 grudzień 2023
Miejsce
Nazwy form prawnych
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
CEIDG - OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
-1
2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0
3
SPÓŁDZIELNIA
0
4
STOWARZYSZENIE
0
5
SPÓŁKA JAWNA
0
6
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0
7
FUNDACJA
0
8
STOWARZYSZENIE
0
9
JEDNOSTKI LOKALNE PODMIOTÓW
0
10
OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
0

W REGIONACH Porównaj, jakie formy prawne obecnie tracą zainteresowanie firm w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Które formy prawne w ostatnich miesiącach traciły najwięcej w Dębem Wielkiem?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakie formy prawne będą znikać wśród firm w Dębem Wielkiem?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: