2,634
Dziś Niedziela
2023-12-03

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w Dębem Wielkiem

Aktualizacja: dzisiaj18:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-03 Najrzadziej wybierane uprawnienia w Dębem Wielkiem

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-03 godz: 19:05:04
2.Ilość wszystkich firm w Dębem Wielkiem wynosi: 640
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dębem Wielkiem wynosi: 361
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w Dębem Wielkiem potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu grudzień 2023 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w Dębem Wielkiem – grudzień 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
1
2
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1
3
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1
4
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
1
5
Licencja dotycząca międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób
1
6
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
1
7
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
1
8
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
1
9
Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
1

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w Dębem Wielkiem?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w Dębem Wielkiem?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info