2,634
Dziś Niedziela
2023-12-03

Zobacz, które uprawnienia obecnie tracą firmy w Dębem Wielkiem

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_smutny klient_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-03 Jakich uprawnień w Dębem Wielkiem najbardziej ubywa?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-03 godz: 8:05:12
2.Ilość wszystkich firm w Dębem Wielkiem wynosi: 640
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dębem Wielkiem wynosi: 361
Pierwsze miejsce
Widzimy, że obecnie w Dębem Wielkiem najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. W okresie 1-3 grudzień 2023 ilość udzielonych firmom uprawnień spadła o 0. Analizując zestawienie 10 uprawnień o największym spadku w Dębem Wielkiem widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są obecnie najmniej jest Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nastąpił spadek ilości firm, które posiadają to uprawnienie o 0 firm. Stanowi to 0% w porównaniu do uprawnienia, które odnotowało największy spadek.
Trzecie miejsce
Z powodu spadku ilości firm, które obecnie uzyskały Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o 0, jest ono trzecim najmniej powszechnym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej ubyło w Dębem Wielkiem w okresie 1-3 grudzień 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
0
2
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0
3
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0
4
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
0
5
Licencja dotycząca międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób
0
6
Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem
0
7
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
0
8
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
0
9
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
0
10
Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
0

W REGIONACH Porównaj, jakich uprawnień najbardziej ubywa w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najwięcej ubywało w Dębem Wielkiem?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień w najbliższych miesiącach najwięcej ubędzie w Dębem Wielkiem?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: